Mențiuni legale

CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI GALENIC COSMETICS LABORATORY

Editor  

GALENIC COSMETICS LABORATORY
Societate pe Acțiuni Simplificată cu capitalul de 20 010 000 €
Cu sediul social situat la adresa 3, rue du Colonel Moll – 75017 PARIS
Tel: 33 (0) 5 08 82 23 84, Registrul RCS Paris 889 310 108

TVA Intracomunitar: FR44889310108

 

Director de publicare
Doamna Sarah MICHEL-STEVENS - Directoare Marca GALÉNIC

 

Webmaster
SHOPIFY
Shopify Inc. 151 O’Connor St., Ground floor Ottawa, Ontario K2P 2L8 Canada
Contact : assistance@shopify.com
Tel : 001-613-241-2828

 

ARTICOLUL 1 - OBIECTUL CONDIȚIILOR GENERALE DE UTILIZARE

Prezentele condiții generale de utilizare (denumite în continuare „CGU”) au ca scop stabilirea condițiilor de utilizare și de accesare a Site-ului care aparține GALENIC COSMETICS LABORATORY (denumite în continuare „GALENIC COSMETICS LABORATORY”) pe care utilizatorii (denumiți în continuare „Utilizatori”) le acceptă prin simpla consultare a acestora.

Dacă Utilizatorii nu le acceptă, GALENIC COSMETICS LABORATORY le vor cere Utilizatorilor să părăsească Site-ul.

CGU sunt supuse legislatiei Uniunii Europene si legislației franceze și pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă.

Utilizarea și consultarea Site-ului se limitează la scopuri personale și necomerciale.

În general, Utilizatorului îi este interzis să utilizeze întregul Site sau o parte a acestuia pentru scopuri ilegale (drepturi de autor) sau care încalcă prezentele CGU.

Prin consultarea Site-ului, Utilizatorul este de acord să respecte CGU care sunt afișate la data consultării.

CGU sunt opozabile oricărui Utilizator care se conectează pe Site.

ARTICOLUL 2 – DESCRIEREA SITE-ULUI
Site-ul este accesibil doar online la următoarea adresă: https://www.galenic.ro.

Site-ul a fost creat pentru a vă oferi informații cu privire la GALENIC COSMETICS LABORATORY (fișe de produse, fișe de consiliere, jocuri-concursuri, newsletters etc.) precum și prezentarea completă a diverselor game ale mărcii GALENIC® (denumită în continuare „Marca”). Site-ul difuzează, în special, informații necontractuale privind produsele Mărcii, cu dorința constantă de a descrie toate produsele sale, dar fără dorința de a oferi posibilitatea cumpărării directe de produse sau servicii (cu excepția cazului în care se prevede acest lucru în mod expres) (denumite în continuare „Servicii”).

Dacă sunteți minor, vă angajați să consultați acest site numai în prezența părinților sau tutorelui care au acceptat în prealabil aceste condiții. Dacă aveți sub 16 ani, declarați că ați primit permisiunea părinților sau a reprezentanților legali de a comunica societății GALENIC COSMETICS LABORATORY datele personale pentru a accesa Site-ul și pentru a primi comunicările trimise de GALENIC COSMETICS LABORATORY.

Site integral finanțat de GALENIC COSMETICS LABORATORY. Site-ul nu poate constitui o ofertă contractuală și nu cuprinde nicio formă de publicitate. 

În măsura în care actualizarea Site-ului este efectuată ținând cont de toate activitățile, s-ar putea întâmpla ca unele informații, servicii sau anunțuri noi să nu mai fie valabile în momentul difuzării lor sau să fie pur și simplu depășite. GALENIC COSMETICS LABORATORY nu poate garanta, deși face eforturile necesare, actualizarea perfectă a tuturor informațiilor, Serviciilor difuzate pe Site.

GALENIC COSMETICS LABORATORY nu garantează exactitatea și caracterul complet al informațiilor, Serviciilor conținute pe Site. GALENIC COSMETICS LABORATORY va face rectificările corespunzătoare. În plus, informațiile și Serviciile difuzate și propuse ar putea fi actualizate între momentul în care Utilizatorii le-au vizualizat și momentul în care Utilizatorii iau act de acestea. GALENIC COSMETICS LABORATORY nu garantează ulterior în niciun fel că aceste informații, aceste Servicii sunt exacte, complete și actualizate.

Utilizarea Site-ului se face pe răspunderea unică și integrală a Utilizatorului. Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat obținut în urma utilizării Site-ului.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, orice caracteristică nouă care îmbunătățește sau extinde unul sau mai multe Servicii existente sau orice serviciu nou lansat de GALENIC COSMETICS LABORATORY, va respecta CGU. Utilizatorii acceptă faptul că Serviciul le este furnizat „în starea respectivă”. Utilizatorii se angajează să utilizeze Site-ul în conformitate cu scopurile descrise în CGU, să nu deturneze scopurile Site-ului și să nu încerce să direcționeze Utilizatorii către alt serviciu.

ARTICOLUL 3 - MODALITĂȚI DE ACCESARE A SITE-ULUI

3.1. Pentru a accesa Site-ul, Utilizatorul trebuie să dispună de competențele materiale ale software-urilor necesare pentru utilizarea Internetului. Pentru a accesa Site-ul prin de pe un computer, o tabletă, un telefon mobil (denumite în continuare „Echipament”), Utilizatorul trebuie să aibă acces la Internetul în bandă largă adecvată, un abonament telefonic care să permită accesul la Internet de pe un calculator/o tabletă/un telefon mobil compatibil, cum ar fi: smartphone (IOS, Android), conexiune wap, wifi și/sau 3G/4G.

Utilizatorul declară că respectivele condiții din contractul cu operatorul său de Internet/telefonie mobilă vor continua să se aplice atunci când se utilizează Site-ul.
Utilizatorul va suporta toate costurile care pot fi solicitate de către operator pentru accesul la serviciile de conexiune la internet, wifi, wap și/sau 3G/4G, în momentul în care utilizează Site-ul.

În timpul utilizării, îi este interzis Utilizatorului să împiedice, să perturbe funcționarea corectă a Site-ului, serverelor, rețelelor și/sau să modifice, să adapteze, să pirateze Site-ul și/sau să modifice o aplicație sau un site terț pentru a crea confuzie cu privire la link-ul Site-ului. 

Utilizatorul este conștient de constrângerile și limitările rețelelor de internet și de telecomunicații și, prin urmare, se angajează:
• să-și protejeze echipamentul împotriva oricărei forme de virus, tentativă de intruziune, acces și/sau utilizare neautorizată(e) de către terți;
• să asigure condițiile de instalare, operare și întreținere a Echipamentului necesar pentru buna funcționare a site-ului.

 1. 2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Atunci când utilizează acest Site, le este interzis Utilizatorilor:
• să folosească Site-ul, Serviciile pentru a face politică, propagandă sau prozelitism;
• să deturneze Site-ul de la scopul său;
• dă desfășoare activități ilegale, care aduc în special atingere deținătorilor de drepturi asupra textelor, fotografiilor, imaginilor, videoclipurilor etc.;
• Să facă publicitate sau să instige alți Utilizatori să cu scopul de a folosi orice alt serviciu, concurent sau nu;
• Să aducă atingere în orice fel funcționării Site-ului;
• Să încalce legile privind proprietatea intelectuală;
• Să încalce legile și reglementările în vigoare.

Utilizatorilor le este interzis:
• Să descarce, să trimită, să transfere prin e-mail sau în orice alt mod orice conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, constituind o hărțuire, defăimare, vulgar, obscen, amenințător pentru viața privată a unei alte persoane, dușmănos, rasist sau reprobabil în vreun fel;
• Să consulte, să afișeze, să descarce, să transmită orice conținut care ar încălca legile în vigoare în Franța și în special în domeniul proprietății intelectuale;
• Să încerce să inducă în eroare alți Utilizatori prin uzurparea numelui sau a denumirii sociale aparținând altor persoane și, în mod special, declarându-se ca fiind un angajat sau afiliat al serviciului GALENIC COSMETICS LABORATORY, un moderator, un ghid sau o gazdă;
• Să descarce, să afișeze, să transmită prin e-mail sau prin orice alte mijloace orice conținut care conține viruși informatici sau orice alt cod, fișier sau program conceput să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau instrument de telecomunicații fără ca această enumerare să fie limitativă;
• Să descarce, să afișeze, să transmită prin e-mail sau prin orice alt mod orice conținut care încalcă orice brevet, marcă înregistrată, secret de fabricație, drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept de proprietate (denumite în continuare în mod colectiv „drepturi”) care aparțin unei alte persoane;
• Să perturbe fluxul normal al dialogurilor, să accelereze derularea pe ecran astfel încât Utilizatorii să nu poată urmări și scrie dialogul lor sau să întreprindă vreo acțiune cu efect perturbator similar împiedicând abilitatea Utilizatorilor de a comunica în timp real;
• Să împiedice sau să perturbe Serviciul, serverele, rețelele conectate la Serviciu sau să refuze respectarea condițiilor prevăzute, procedurilor, regulilor generale sau reglementărilor aplicabile rețelelor conectate la Serviciu;
• Să hărțuiască în vreun fel unul sau mai mulți Utilizatori;
• Să colecteze și să stocheze date personale și date de identificare referitoare la alți Utilizatori.

GALENIC COSMETICS LABORATORY sau orice persoană sau entitate desemnată de GALENIC COSMETICS LABORATORY, va fi îndreptățit să șteargă sau să retragă orice conținut care încalcă termenii prezentelor condiții și/sau actualul regulament și/sau care ar fi reprobabil în vreun fel.

Utilizatorii cunosc, de asemenea, că trebuie să dea dovadă de discernământ și să suporte toate riscurile legate de utilizarea Serviciului și Site-ului.

ARTICOLUL 4 – INFORMAȚIILE CUPRINSE PE SITE

4.1. Informații privind produsele și serviciile
Dacă nu se specifică altfel, produsele și serviciile prezentate pe Site constituie o prezentare generală a gamei de produse a Mărcii. Aceste informații sunt furnizate doar în scop informativ și nu în scop contractual.

4.2.Utilizarea sfaturilor furnizate pe Site
Informațiile sunt puse la dispoziția Utilizatorilor în cadrul Site-ului. Această prevedere nu implică transferul vreunui drept de proprietate aferent informațiilor.  Utilizatorilor li se acordă doar o permisiune de a consulta și de a utiliza aceste informații, într-un mod ce nu este exclusiv și pentru utilizarea lor privată. În acest sens, Utilizatorilor le este interzis să copieze sau să reproducă în totalitate sau parțial informațiile prin orice mijloace și pe orice suport, existent sau viitor, să traducă informațiile în orice altă limbă sau limbaj și să adapteze informațiile.

Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY nu poate fi trasă la răspundere pentru consecințele directe sau indirecte și/sau pentru orice daună care poate apărea ca urmare a unor informații defecte sau piratate. De altfel, GALENIC COSMETICS LABORATORY nu își asumă o obligație de rezultat, ci mijloace referitoare la informații, sfaturi care vor fi transmise Utilizatorilor.

În cele din urmă, GALENIC COSMETICS LABORATORY nu oferă nici o garanție explicită sau implicită și nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea acestor informații și sfaturi. Acestea sunt doar cu titlu indicativ.

Pentru orice informații suplimentare și/sau neclarități, ne puteți scrie la următoarea adresă:
Prin e-mail: website_romania@galenic.com
Prin poștă: GALENIC COSMETICS LABORATORY – 2 rue d’Austerlitz – 31000 TOULOUSE

 

ARTICOLUL 5 – PUBLICAREA EVALUĂRILOR ȘI PĂRERILOR ONLINE PROVENIND DE LA UTILIZATORI
Site-ul permite utilizatorilor, după ce s-au identificat, să utilizeze serviciul de evaluare și notificare online pentru a publica evaluări sau opinii (denumite în continuare „Evaluări/Păreri”) privind produsele Mărcii.

Fiecare Utilizator este responsabil de Evaluarea/Părerea sa. Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio persoană și în niciun fel în legătură cu Evaluările/Părerile publicate de un Utilizator.

5.1. Condiții de publicare a Evaluărilor/Părerilor

Prin publicarea unei Evaluări sau a unei păreri pe Site, Utilizatorii declară și garantează:
• că Evaluările/Părerile lor sunt în conformitate cu CGU și respectă prevederile legale și regulamentare în vigoare;
• că aceștia sunt autorii Evaluărilor/Părerilor, că nu uzurpă identitatea unei alte persoane și că nu utilizează o adresă de e-mail falsă sau nu induc în eroare cu privire la originea Evaluărilor/Părerilor;
• Evaluările/Părerile lor sunt opera lor originală și nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților;
•    că întreg conținutul publicat este corect și precis.

De asemenea, Utilizatorii declară și garantează că nu publică niciun conținut:  
• prin care este posibil să fie identificați (Utilizatorii nu utilizează numele lor complet, ci doar prenumele lor sau un „pseudonim”);
• care cuprinde informații (inclusiv prețuri) privind concurenții GALENIC COSMETICS LABORATORY sau produselor lor (în special alți producători și/sau distribuitori și/sau furnizori de produse cosmetice și legate de frumusețea/sănătatea părului);
• care nu are legătură cu evaluarea produselor Mărcii prezentate pe Site;
• pentru care primesc o recompensă de la o terță parte sub orice formă;
• care poate fi considerat o publicitate sau un suport promoțional sau orice altă formă de solicitare;
• care include informații de referință legate de alte site-uri web, adrese URL, adrese de e-mail, informații de contact sau numere de telefon;
• care include un virus informatic sau orice alt program sau fișier informatic potențial perturbator sau dăunător, precum și instrucțiuni privind crearea unui astfel de virus, program sau fișier.
• care ar fi defăimător, amenințător, abuziv, injurios, rău intenționat, incitând la violență sau la ură, vulgar, indecent, încălcând viața privată sau drepturile la imagine sau ar fi neadecvat în orice mod;
• care ar consta în obținerea sau furnizarea de diagnostice sau sfaturi referitoare la probleme medicale, psihologice, juridice, financiare etc.

5.2. Controlul, publicarea și modificarea Evaluărilor și Părerilor

 • Caracteristicile controlului
 • înainte de orice publicare din partea GALENIC COSMETICS LABORATORY.
 • în maximum 1 lună de la data depunerii lor de către Utilizator.
 • Refuzul publicării

GALENIC COSMETICS LABORATORY își rezervă dreptul de a refuza publicarea oricăror Evaluări/Păreri despre care consideră, la discreția sa, că încalcă condițiile stabilite la articolul I.

De asemenea, GALENIC COSMETICS LABORATORY își rezervă dreptul de a nu publica:
•  un conținut repetitiv;
• păreri într-o altă limbă decât limba franceză;
• orice conținut neinteligibil (în special conținut care include caractere aleatoare și șiruri de cuvinte);

 • • orice conținut care contravine legilor și reglementărilor europene si franceze în vigoare sau bunelor moravuri (în special conținuturi care implică o falsificare, o defăimare sau o ofensă sau care ar constitui o discriminare, o incitare la ură sau violență, precum și care aduc atingere vieții private și pun în pericol minorii).


În cazul refuzării Evaluării/Părerii, Utilizatorul va fi informat printr-un e-mail trimis la adresa indicată în cadrul înregistrării sale.


 • Evaluări/Păreri publicate
  Evaluările/Părerile publicate după moderare vor fi vizibile pe site pentru o perioadă de 3 ani. La sfârșitul acestei perioade, Evaluările/Părerile sunt păstrate de către GALENIC COSMETICS LABORATORY timp de 3 ani.
  Evaluările/Părerile nu pot fi modificate după ce au fost trimise de Utilizator.

5.3. Proprietate intelectuală

Pentru oricare Evaluare(i)/Părere(i) pe care Utilizatorii o(le) trimit pe acest Site, Utilizatorii acordă prin prezenta GALENIC COSMETICS LABORATORY o permisiune gratuită, irevocabilă, neexclusivă, mondială pe o perioadă de 10 ani, pentru a reproduce, utiliza, copia, modifica, adapta, traduce, crea lucrări derivate, integra în alte lucrări, distribui această(e) Evaluare(i)/Părere(i) (în întregime sau parțial) și pentru a exploata și/sau a încorpora acest conținut în orice alt suport, media sau tehnologie.

Prin prezenta, Utilizatorii acceptă că societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY poate, în special, să traducă și să publice Părerea(le)/Evaluarea(le) lor pe Facebook, Instagram și orice versiune străină și/sau anexă a Site-ului său (site relațional Galenic&Vous, site e-Shop și newsletter, fără ca această listă să fie exhaustivă).

Utilizatorii sunt notificați prin prezenta că o astfel de publicare poate include numele lor (sau pseudonimul recomandat mai sus) utilizat la publicarea Părerii(lor)/Evaluării(lor).   Prin prezenta, Utilizatorii acceptă că Părerea(le)/Evaluarea(le) poate(pot) fi utilizată(e) în asociere cu Marca și siglele aferente Mărcii și în condițiile prevăzute în acest paragraf.

5.4. Contact
Pentru orice întrebare sau observații cu privire la produsele GALENIC COSMETICS LABORATORY sau la utilizarea acestora, Utilizatorii pot contacta GALENIC COSMETICS LABORATORY la următoarea adresă: website_romania@galenic.com

GALENIC COSMETICS LABORATORY își rezervă dreptul de a comunica opinia dumneavoastră serviciului său pentru consumatori, în cazul în care consideră că acest lucru este adecvat.

 

ARTICOLUL 6 - PUBLICAREA FOTOGRAFIILOR GALENIC LIVE

6.1. Utilizatorii declară și certifică prin utilizarea GALENIC LIVE, un serviciu pus la dispoziția lor pe Site, permițându-i să posteze o fotografie pe Site și/sau pe următoarele rețele sociale: Facebook, Instagram cu hashtag #Galenic sau @galenic_official:

                - Că au peste optsprezece (18) ani;

- că au realizat fotografia trimisă GALENIC COSMETICS LABORATORY și că dețin toate drepturile cu privire la aceasta. În cazul în care Utilizatorul nu este autorul fotografiei, acesta garantează societății GALENIC COSMETICS LABORATORY că a obținut respectivele drepturi de proprietate intelectuală pe fotografia(le) - imaginea(le) și că publicarea acesteia implică acceptarea de a le ceda GALENIC COSMETICS LABORATORY în condițiile stabilite în acest articol și, fără nicio contestație din partea terților împotriva GALENIC COSMETICS LABORATORY. În cazul în care Utilizatorul nu ar avea drepturi de autor asupra fotografiei(lor) - imaginii(lor), va fi considerat responsabil pentru orice litigiu privind încălcarea drepturilor unor terți.
- să au permisiunea oricărei alte persoane care apare în fotografie să acorde drepturile prevăzute în CGU;
- că utilizarea fotografiei lor de către GALENIC COSMETICS LABORATORY nu încalcă drepturile terților și nu încalcă nicio lege; și
- că au citit, înțeles și acceptat CGU.

Se precizează că, în fiecare lună, GALENIC COSMETICS LABORATORY poate desemna „fotografia lunii” care va fi promovată (publicare) pe Site pe GALENIC LIVE și pe Instagram, fără nicio plată în favoarea Utilizatorilor.

Utilizatorii sunt obligați:

 • Se comporte loial și să respecte viața privată a terților,
  • Să nu publice fotografii:

(i) care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților și/sau dreptul la imagine al terților și/sau respectarea vieții private;
(ii) care contravin legilor și reglementărilor europene si franceze în vigoare sau bunelor moravuri (în special conținuturi care implică o falsificare, o defăimare sau o ofensă sau care ar constitui o discriminare, o incitare la ură sau violență, precum și care aduc atingere vieții private și pun în pericol minorii).
(iii) care prezintă unul/sau mai multe produse concurente sau o societate concurentă. Se înțelege că termenul „produse concurente” înseamnă produsele ce au calificarea de produse cosmetice cu indicații identice sau similare produselor comercializate de GALENIC COSMETICS LABORATORY.

Fotografia(le) postată(e)/trimisă(e) de Utilizatori nu trebuie să reprezinte în special:
- Un caracter pornografic, rasist, pedofil sau care încalcă drepturile minorilor;
- Un caracter defăimător, discriminatoriu, calomnios sau insultător față de o persoană fizică sau juridică;
- O încălcare a legii sau a reglementărilor în vigoare;
- O apologia crimelor împotriva umanității;
- O instigarea la ură sau violență;
- O atingere adusă demnității umane;
- O instigare la consumul de droguri, alcool, tutun;
- O încălcare a proprietății intelectuale;
- O încălcare a „drepturilor de publicitate”;
- O punere în pericol a minorilor.

Lista de mai sus nu este exhaustivă.

Nerespectarea acestor condiții va determina nepublicarea fotografiei(lor) GALENIC COSMETICS LABORATORY.

Dacă GALENIC COSMETICS LABORATORY suferă pierderi sau daune ca urmare a furnizării de declarații false de către Utilizator cu privire la condițiile prevăzute în acest articol și în CGU, Utilizatorii recunosc și sunt de acord să despăgubească pentru aceste pierderi sau daune GALENIC COSMETICS LABORATORY.

Se înțelege că orice operațiune realizată în cadrul serviciului GALENIC LIVE nu este nici administrată și nici sponsorizat de societatea Facebook®. Aceasta din urmă nu va putea, în niciun caz, să fie trasă la răspundere pentru niciun litigiu legat de operațiuni.

6.2. Proprietate intelectuală

Pentru oricare fotografie(ii) pe care Utilizatorii o(le) postează pe Site sau pe rețelele sociale, Utilizatorii acordă prin prezenta GALENIC COSMETICS LABORATORY o permisiune gratuită, irevocabilă, neexclusivă, mondială pe o perioadă de zece (10) ani, pentru a reproduce, reprezenta, utiliza, copia, modifica, adapta, crea lucrări derivate, integra în alte lucrări, distribui această(e) fotografie(ii) (în întregime sau parțial) și pentru a exploata și/sau a încorpora acest conținut în orice alt suport, media sau tehnologie.

Prin prezenta, Utilizatorii acceptă că societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY poate, în special, să publice fotografia(le) lor pe paginile sale de rețele sociale Facebook, Instagram și orice versiune străină și/sau anexă a Site-ului său (site relațional Galenic&Vous, site e-Shop și newsletter, fără ca această listă să fie exhaustivă).

Utilizatorii sunt notificați prin prezenta că o astfel de publicare poate include numele lor (sau pseudonimul recomandat mai sus) utilizat la publicarea fotografiei(lor).  Prin prezenta, Utilizatorii acceptă că fotografia(le) poate(pot) fi utilizată(e) în asociere cu Marca și siglele aferente Mărcii și în condițiile prevăzute în acest paragraf.

De asemenea, Utilizatorii acceptă că:
- Societatea LABORATORES GALENIC nu poate fi obligată să folosească fotografia(le) lor: decizia de a folosi sau nu fotografia(le) aparține GALENIC COSMETICS LABORATORY;
- Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY nu va folosi fotografia(le) lor într-un mod care nu este prevăzut în CGU fără consimțământul scris prealabil al acestora; și
- Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY va respecta întotdeauna drepturile lor morale privind fotografia (le) lor.

Utilizatorii pot revoca oricând drepturile menționate mai sus prin ștergerea hashtag-ului legal de Marcă sau a fotografiei(lor) sau prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: website_romania@galenic.com. Societatea LABORATOIRES GELANIC va face tot posibilul pentru a opri utilizarea fotografiei(lor) cât mai curând posibil după primirea cererii.

6.3. Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY va fi responsabilă pentru orice pierdere sau daună directă pe care Utilizatorii ar putea-o suferi ca urmare a încălcării prezentelor CGU de către aceștia. Cu toate acestea, în măsura permisă de lege, GALENIC COSMETICS LABORATORY își declină orice răspundere pentru (i) orice costuri, taxe, cheltuieli sau daune speciale, indirecte, accesorii sau consecutive; (ii) pierderea profitului, (iii) pierderea de activitate, contractele sau oportunitățile de afaceri sau degradarea imaginii; (iv) pierderea veniturilor sau a economiilor prevăzute; (v) pierderea sau coruperea datelor sau a informațiilor; sau (vi) orice degradare survenită în legătură cu utilizarea fotografiei(lor), așa cum este prevăzută în CGU, fie că este în materie cvasi-delictuală, contractuală sau alt domeniu juridic, chiar dacă GALENIC COSMETICS LABORATORY au a fost informate despre posibila apariție a unor astfel de daune.

ARTICOLUL 7 - GARANȚII ȘI RESPONSABILITATE

7.1 RESPONSABILITATE
Utilizarea Site-ului se face pe răspunderea unică și integrală a Utilizatorului. Utilizatorii se angajează să utilizeze Site-ul în conformitate cu scopul acestuia.

GALENIC COSMETICS LABORATORY garantează folosirea pașnică a Site-ului de către Utilizatori și garantează în special că Site-ul nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală deținut de un terț și că acesta este original. GALENIC COSMETICS LABORATORY garantează că Site-ul respectă prevederile legale europene si franceze în vigoare și standardele industriale aplicabile în materie de site-uri web.

Utilizatorii se angajează să nu introducă în mod voluntar sau chiar involuntar viruși, bug-uri sau fișiere de orice natură care să perturbe funcționarea Site-ului, într-o astfel de situație, aceștia își asumă întreaga responsabilitate.

În spiritul respectului pentru toți, societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY va putea să formuleze o plângere în instanță împotriva Utilizatorilor necuviincioși.

Utilizatorul declară și garantează că are pe deplin cunoștință de caracteristicile și constrângerile Internetului și, în special, că transmiterea de date și informații pe Internet beneficiază doar de o fiabilitate tehnică relativă, acestea circulând pe rețele eterogene cu caracteristici și capacități tehnice diferite care perturbă accesul sau îl fac imposibil în anumite momente.

Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele apărute ca urmare a conectării la Site sau a utilizării Site-ului de către un Utilizator.

Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY nu poate fi trasă la răspundere pentru erori, omisiuni, viruși sau rezultate care ar putea fi obținute prin utilizarea neadecvată a Serviciilor, a informațiilor și a Site-ului. De fapt, societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY este responsabilă doar de o simplă obligație de mijloace.

GALENIC COSMETICS LABORATORY, directorii sau angajații GALENIC COSMETICS LABORATORY nu pot fi trași la răspundere pentru:
- Orice daune cauzată de conectarea, accesul sau utilizarea Site-ului;
- Daune rezultate direct sau indirect din consultarea Site-ului sau utilizarea Serviciilor disponibile pe acesta;
- Daune directe sau indirecte rezultate din utilizarea Site-ului, inclusiv orice pierdere de exploatare, financiară sau comercială sau pierdere a Site-ului sau a datelor din orice sistem informatic și chiar dacă GALENIC COSMETICS LABORATORY a avut cunoștință de posibilitatea unor astfel de daune.

În niciun caz, societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY nu poate fi trasă la răspundere pentru pierderea de informații/Servicii sau deteriorarea legată de acest Serviciu. Nicio informație și niciun Serviciu oferit de Site nu pot fi interpretate drept o garanție.

Sub rezerva dispozițiilor legale sau regulamentare aplicabile, GALENIC COSMETICS LABORATORY nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun prejudiciu, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea profitului, a clienților, a datelor, a bunurilor necorporale care pot apărea ca urmare a utilizării sau imposibilității de a utiliza Site-ul și, în general, orice eveniment legat de Site și/sau de orice site terț.

7.2. MODIFICAREA SAU OPRIREA SITE-ULUI

Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY se străduiește să păstreze accesibil Site-ul nonstop, dar nu este obligată să facă acest lucru. Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY poate întrerupe accesul, în special din motive de întreținere și actualizare. Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY nu este în niciun fel răspunzătoare pentru integralitatea acestor întreruperi și consecințele care pot rezulta pentru Utilizator sau orice terți.

Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY își rezervă dreptul de a modifica sau șterge Site-ul fără notificare prealabilă și fără a fi trasă la răspundere. Ștergerea sau modificarea Site-ului nu poate în niciun fel să justifice pentru Utilizatori o recompensă specială și nici acordarea de daune și interese.

7.3. GARANȚII

Utilizatorii declară și acceptă în mod expres că:
• utilizarea Site-ului și Serviciilor se face pe propriul risc. Serviciul este furnizat pe baza unui serviciu „așa cum este” și este accesibil în funcție de disponibilitate. Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY nu oferă nicio garanție expresă sau implicită privind calitatea și compatibilitatea Serviciului pentru o utilizare specifică și privind lipsa încălcării regulilor de utilizare a Serviciului de către Utilizatorii săi (această enumerare nu este limitativă).
• GALENIC COSMETICS LABORATORY nu garantează că Site-ul și/sau Serviciile vor răspunde așteptărilor Utilizatorilor; că acestea vor fi neîntrerupte, oportune, sigure sau fără nicio greșeală; că rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea serviciilor vor fi corecte și fiabile; că respectiva calitate a tuturor Serviciilor, informațiilor sau oricărui alt material obținut de aceștia în cadrul Serviciului va răspunde așteptărilor acestora; că erorile programelor utilizate, dacă există, vor fi corectate.
• Orice material descărcat sau obținut în orice alt mod în timpul utilizării Serviciului este pe propriul risc. Utilizatorii vor fi singurii responsabili pentru orice daună a computerului sau pierderea datelor rezultate din descărcarea acestui material.

ARTICOLUL 8 –  PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate elementele care apar pe acest Site (inclusiv, dar fără a se limita la, texte, date, baze de date, grafică, logo-uri, mărci, denumiri, animații, imagini, videoclipuri, sunete, programe și orice alte elemente) (denumite în continuare „Elemente”) sunt proprietatea exclusivă a GALENIC COSMETICS LABORATORY și/sau terților care au obținut o licență și intră sub incidența legislației franceze și internaționale privind dreptul de autor și, în general, proprietatea intelectuală. 

Aceste elemente sunt protejate prin drepturi de autor, copyrights, mărci, brevete, drepturi privind baze de date, secrete comerciale și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Sunt rezervate toate drepturile de reproducere, reprezentare și comunicare publică, inclusiv reprezentări vizuale, fotografice, iconografice sau altele. Reproducerea integrală sau parțială a Site-ului pe orice suport electronic este strict interzisă fără acordul expres al directorului de publicare.

Mărcile si logo-urile folosite pe Site au fost înregistrate, reproducerea lor constituind o contrafacere. Toate drepturile de utilizare sunt rezervate. În conformitate cu articolul L.122-4 din Codul proprietății intelectuale, orice reprezentare sau reproducere care nu este autorizată în mod expres, totală sau parțială și prin orice mijloace, este ilegală și constituie o încălcare care se pedepsește conform articolelor L. 335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale.

Utilizatorul nu este autorizat să vândă, să copieze, să închirieze, să comercializeze, să transfere, să cedeze sau să acorde în alt mod, să modifice, să adapteze Site-ul, să-l integreze în totalitate sau parțial într-un alt software, să-l descompună sau să creeze orice software sau orice funcție derivată din Site fără permisiunea expresă scrisă a Directorului de publicare. 

GALENIC COSMETICS LABORATORY acordă Utilizatorului o licență gratuită, neexclusivă, netransmisibilă, personală și limitată la utilizarea sa privată, de acces, de utilizare și de vizualizare a site-ului și elementelor acestuia. Acest drept este acordat exclusiv pentru utilizarea personală, privată și necomercială și sub rezerva păstrării tuturor mențiunilor privind drepturile de reproducere și de proprietate intelectuală aferente. În acest sens, Utilizatorului i se interzice copierea și/sau reproducerea integrală sau parțială a Elementelor prin orice mijloace si pe orice suport existent sau viitor, traducerea Elementelor în orice alta limbă sau limbaj și adaptarea Elementelor. 

Orice altă utilizare a Elementelor este strict interzisă și constituie o încălcare a prevederilor Codului de Proprietate Intelectuală.

ARTICOLUL 9 – DATE CU CARACTER PERSONAL

Accesul și utilizarea Site-ului generează colectarea datelor cu caracter personal, ceea ce Utilizatorul acceptă. Aceste date cu caracter personal vor fi păstrate timp de trei (3) ani, perioadă strict necesară pentru utilizarea Site-ului.

Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY informează Utilizatorii asupra faptului că baza sa de date care poate conține astfel de date cu caracter personal a fost prelucrată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD).

Datele personale pe care Utilizatorul le comunică online sunt destinate exclusiv utilizării de către societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY, responsabilă de prelucrarea și stocarea acestora. Aceste date nu vor fi comunicate altor terți, excluzând terți care găzduiesc Site-ul sau care intervin în conținutul sau gestionarea acestuia.

GALENIC COSMETICS LABORATORY se angajează să ia toate măsurile rezonabile de care dispune pentru a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate automat și vor putea fi utilizate după cum urmează:
- Menținerea relației cu Utilizatorul: trimiterea de e-mailuri Utilizatorilor. În cazul trimiterii de către Utilizatori de mesaje pe adresa website_romania@galenic.com, datele sunt stocate și utilizate pentru a oferi un răspuns Utilizatorilor și pentru a asigura urmărirea acestuia;
- Furnizarea de servicii: trimiterea de newsletters de către GALENIC COSMETICS LABORATORY (în cazul obținerii acordului Utilizatorului). Se specifică faptul că Utilizatorul poate modifica oricând alegerea sa privind newsletter-ul.
- Studiu statistic: GALENIC COSMETICS LABORATORY compilează, studiază și compară datele personale ale Utilizatorilor pentru a-și defini cu precizie profilul și, astfel, a se adapta mai bine la așteptările Utilizatorilor. Aceste studii statistice sunt strict confidențiale și rămân proprietatea exclusivă a GALENIC COSMETICS LABORATORY. Acestea nu sunt divulgate terților.

Datele cu caracter personal nu vor fi niciodată puse la dispoziția terților. Datele vor fi criptate pentru oricine nu este autorizat să le consulte. Prin urmare, datele colectate și stocate nu vor putea identifica cu precizie un Utilizator.

Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY poate dezvălui informații personale atunci când este necesar pentru identificarea, interpelarea sau urmărirea în justiție a oricărui Utilizator care ar putea să încalce sau să aducă atingere (în mod intenționat sau nu) drepturilor sau proprietății Site-ului, altor Utilizatori ai Site-ului sau altor persoane care ar putea fi prejudiciate de astfel de activități.

GALENIC COSMETICS LABORATORY se angajează să ia toate măsurile rezonabile de care dispune pentru a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de acces la datele sale, rectificarea și ștergerea datelor sale personale. Are, de asemenea, dreptul de limitare a prelucrării și dreptul de opoziție. Pentru a putea exercita aceste drepturi, Utilizatorul poate contacta GALENIC COSMETICS LABORATORY la următoarea adresă: website_romania@galenic.com.

Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY va face ceea ce este necesar pentru a răspunde satisfăcător cererilor sale. Dacă, din orice motiv, Utilizatorul consideră că răspunsul GALENIC COSMETICS LABORATORY nu este satisfăcător, GALENIC COSMETICS LABORATORY îi aduce la cunoștință că poate depune o plângere la Comisia Națională de Informatică și Libertăți.

Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY nu transferă date personale în afara teritoriului Uniunii Europene și nu va transfera date către parteneri terți fără acordul expres al Utilizatorilor. Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY este responsabilă de orice formalitate prealabilă realizată la autoritățile competente în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY va răspunde solicitărilor unui Utilizator cu privire la datele sale, la accesul recent la datele sale și la orice prelucrare efectuată în conformitate cu termenele legale.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor personale, GALENIC COSMETICS LABORATORY invită Utilizatorii să consulte Politica privind datele cu caracter personal accesibilă la următoarea adresă: https://galenic-romania.myshopify.com/pages/politica-de-confiden%C8%9BialitateARTICOLUL 10 - LINK-URI HYPERTEXT

Utilizatorul este informat că societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY poate furniza link-uri către site-uri web și/sau aplicații. Aceste site-uri și/sau aplicații sunt independente de Site.

GALENIC COSMETICS LABORATORY nu publică și nu controlează sursele și conținutul acestor site-uri sau link-urile acestora cu alte site-uri web și/sau aplicații.

Link-urile către aceste site-uri web și/sau aplicații nu constituie, în niciun caz, o aprobare, o validare sau o aderare a GALENIC COSMETICS LABORATORY cu privire la conținutul acestor site-uri web și/sau aplicații și, chiar mai mult, la utilizarea acestora.

Prin urmare, societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY nu poate fi trasă la răspundere pentru conținutul, produsele, serviciile, publicitatea, cookies sau alte elemente ale acestor site-uri web, precum și pentru orice daune sau pierderi, dovedite sau presupuse, consecutive sau în legătură cu utilizarea acestor informații, servicii sau date disponibile pe aceste site-uri și/sau aplicații.

Crearea de link-uri hipertext în Site poate fi făcută numai cu acordul scris prealabil al GALENIC COSMETICS LABORATORY. Orice cerere de autorizare trebuie trimisă la următoarea adresă de contact: website_romania@galenic.com

 

ARTICOLUL 11 – POLITICA PRIVIND COOKIES

Un „cookie” este un mic program de calculator care reprezintă un bloc de date digitale trimise la browser de către un server web și stocate pe hard diskul computerului, tabletei digitale sau telefonului Utilizatorului (în continuare denumite colectiv „Echipament”).

În sensul prezentei secțiuni, termenul „cookies” se referă la orice tehnologie reglementată de articolul 32-II din Legea din 6 ianuarie 1978, cu modificată ulterioare.

Unele „cookies” pot include informații private care permit recunoașterea Utilizatorului ca utilizator fizic și/sau identificarea Echipamentului. Acestea fac posibilă identificarea părților Site-ului care interesează Utilizatorul și, astfel, transmiterea către Utilizator a unui conținut care ar putea corespunde centrelor sale de interese.

În acest sens, se reamintește că perioada de păstrare a informațiilor înregistrate de „cookies” pe Echipament nu poate depăși 13 luni.

Site-ul folosește „cookies” pentru a efectua, în special, statistici (de exemplu, estimarea numărului de vizite pe Site și zonele geografice în care se află utilizatorii), pentru a îmbunătăți funcționarea Site-ului și navigarea (de exemplu, favorizarea sau dezvoltarea optimizării Site-ului pentru un astfel de browser și pentru acest tip de afișaj color) și pentru a garanta siguranța navigării, luptând, în special, împotriva fraudei și e-mailurilor nedorite.

„Cookies” de la terți pot fi, de asemenea, înregistrate pe Echipament și sunt destinate să personalizeze și/sau să îmbunătățească conținuturile, inclusiv publicitare, care pot fi utilizate în timpul navigării. În funcție de suport, pot fi înregistrate mai multe „cookies” de la terți, printre care:
•    „Cookies” de rețele sociale pot fi instalate pe Echipament atunci când Utilizatorul consultă unul dintre suporturile noastre pe care sunt publicate conținuturi ce provin de la rețelele sociale. GALENIC COSMETICS LABORATORY invită orice Utilizator să consulte politica de gestionare a acestor „cookies” de rețele sociale pe site-urile rețelelor sociale în cauză.
•    „Cookies” Flash® sunt fișiere stocate de software-ul Flash® care este instalat pentru a vizualiza obiecte dinamice, cum ar fi animații grafice sau secvențe video. Astfel, „cookies” Flash® pot fi instalate când se utilizează aplicația Flash®. GALENIC COSMETICS LABORATORY invitați toți Utilizatorii să consulte politica de gestionare a „cookies” Flash® pe site-ul companiei editoare a acestui software.
•    „Cookies” de țintire, create de un terț, cum ar fi un agent de publicitate, pot fi utilizate pentru a difuza anunțuri care se potrivesc mai bine cu Utilizatorii sau care vizează interesele Utilizatorilor. De asemenea, acestea limitează numărul de afișări ale unui anunț publicitar și ajută la măsurarea eficienței unei campanii publicitare. Aceste „cookies” sunt, de asemenea, folosite pentru a urmări mișcările utilizatorului pe diferite site-uri web.

De altfel, societatea GALENIC COSMETICS LABORATORY poate fi obligată să plaseze „cookies” care îi aparțin pe suporturi deținute de terți parteneri.

Aceste „cookies” au ca scop, în principal, să prezinte Utilizatorului conținuturi adaptate centrelor sale de interes și să contabilizeze consultarea conținuturilor.

Continuând navigarea pe Site, Utilizatorul își exprimă acordul pentru ca GALENIC COSMETICS LABORATORY să utilizeze „cookies” conform celor descrise în această secțiune.

Browserele de Internet sunt de obicei setate să accepte „cookies”. Utilizatorul poate, desigur, să se opună prezenței lor și să le refuze sau să le șteargă. În acest sens, este posibil să le eliminați de pe Echipament consultând pagina de ajutor a browserului utilizat sau să vă opuneți înregistrării de „cookies” prin dezactivarea acestei funcții din browser (modalitățile specificate pe site-ul Comisiei Naționale de Informatică și Libertăți, CNIL la următoarea adresă: http://www.cnil.fr).

Utilizatorul poate oricând să își modifice alegerea privind acceptarea sau refuzul de „cookies”.

Dacă Utilizatorul dezactivează „cookies”, Site-ul nu va funcționa perfect sau un anumit conținut va fi inaccesibil. În acest sens, se recomandă autorizarea înregistrării de „cookies” pentru a beneficia de toate funcționalitățile Site-ului.

Pentru mai multe informații despre utilizarea „cookies” pe Site, GALENIC COSMETICS LABORATORY invită Utilizatorii să consulte tabelul Cookies accesibile la următoarea adresă: https://galenic-romania.myshopify.com/pages/politica-de confiden%C8%9Bialitate

ARTICOLUL 12 - NERENUNȚAREA ȘI NULITATEA PARȚIALĂ

În cazul în care una dintre prevederile CGU ar fi nulă și neavenită printr-o modificare a legislației sau reglementării sau printr-o hotărâre judecătorească, aceasta nu ar putea în niciun caz să afecteze valabilitatea și conformitatea cu alte prevederi ale CGU.

Faptul că una dintre Părți nu se prevalează de oricare dintre prevederile CGU nu poate fi considerat o renunțare la dreptul de a utiliza aceeași prevedere la o dată ulterioară.

ARTICOLUL 13 - DISPOZIȚII DIVERSE

În măsura în care o prevedere a CGU ar deveni invalidă sau dacă aceasta ar conține o lacună, prevederea în cauză ar fi înlocuită cu cea care ar fi cea mai apropiată de ea din punctul de vedere al interpretării juridice.

Utilizatorii declară și recunosc că au citit CGU și că utilizarea Site-ului reprezintă din partea Utilizatorilor acceptarea totală și necondiționată a tuturor CGU.

Pentru orice întrebare referitoare la CGU sau întrebări sau observații privind Site-ul sau contul de Utilizator, Utilizatorii pot scrie la următoarea adresă: website_romania@galenic.com.

ARTICOLUL 14 - MODIFICAREA CGU

CGU pot fi modificate în orice moment de GALENIC COSMETICS LABORATORY. Aceste modificări vor fi notificate utilizatorilor. Utilizarea Site-ului după notificarea unei modificări va fi considerată o acceptare a CGU. CGU aplicabile vor fi acelea care sunt în vigoare pe Site la data utilizării acestuia de către un Utilizator. În caz de dezacord cu privire la modificările CGU, Utilizatorul se angajează să nu acceseze Site-ul. 

În cazul traducerii CGU, doar versiunea în limba franceză este valabilă și aplicabilă.

ARTICOLUL 15 - LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ

CGU sunt reglementate de legislația europeana si franceză.
Orice dispută care apare în legătură cu CGU va fi supusă medierii, înainte de orice acțiune legală sau de arbitraj.
În cazul nesoluționării prin mediere, litigiul va fi înscris pe rolul instanței competente din circumscripția Curții de Apel Paris.