Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICA PRIVIND
MODULELE COOKIE

Vă mulțumim că ați accesat Site-ul nostru. Protecția și securitatea datelor cu caracter personal ale clienților și utilizatorilor noștri este o preocupare esențială a GALENIC COSMETICS LABORATORY.
Această Politică de confidențialitate explică ce date sunt colectate când consultați și utilizați Site-ul nostru și modul în care acestea sunt prelucrate.

Puteți consulta direct informațiile pe care le căutați, dând click pe una dintre pictogramele din meniul de mai jos.

Cine suntem?
Acest Site („Site”) este administrat de GALENIC COSMETICS LABORATORY, 3 rue du Colonel Moll – 75017 PARIS - FRANCE  (în continuare „GALENIC COSMETICS LABORATORY” sau „Noi”), entitate responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal care pot fi colectate de la dvs. pe Site în scopurile descrise în continuare.
Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică de confidențialitate pentru a afla care sunt condițiile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal când navigați pe Site-ul nostru. Rețineți că Site-ul poate fi actualizat în orice moment de GALENIC COSMETICS LABORATORY. Data celei mai recente actualizări va apărea pe această pagină. Prin urmare, vă recomandăm să o consultați în mod regulat.

Informațiile colectate despre dvs.
În funcție de serviciile pe care vi le furnizăm prin Site-ul nostru și pe care le utilizați, în funcție de alegerile dvs. și configurația dispozitivului dvs. (în special în ceea ce privește modulele cookie și alte instrumente de urmărire), printre Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de GALENIC COSMETICS LABORATORY care vă privesc („Datele dvs. cu caracter personal”) se numără următoarele:
• Când utilizați Site-ul nostru, este posibil să vă cerem să furnizați în mod voluntar Date cu caracter personal, inclusiv numele, prenumele, adresa poștală, adresa e-mail, numărul de telefon, preferințele și interesele, precum și toate datele de contact necesare pentru a răspunde la orice solicitare ați avea sau a soluționa orice plângere pe care o depuneți.
• Când navigați pe Site-ul nostru, serverul colectează automat diverse informații generate de browser sau dispozitiv, printre care numele de domeniu, adresa IP, data, ora și durata navigării dvs., tipul de browser, sistemul de operare și paginile accesate.

Scopurile prelucrării Datelor cu caracter personal
Mai jos găsiți o prezentare generală a scopurilor în care prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal și motivele pentru care prelucrarea acestora este necesară.

Scopurile prelucrării
• Oferirea de răspunsuri la întrebările trimise prin e-mail, formularul de contact și chat
• Furnizarea de servicii mai bune, de exemplu, pentru a găsi cel mai apropiat magazin sau punct de vânzare
• Gestionarea și optimizarea serviciului clienți, inclusiv îmbunătățirea Site-ului nostru și a produselor și serviciilor noastre în general
• Cu excepția cazului în care nu vă opuneți acestui lucru conform indicațiilor din secțiunile „Drepturile dvs.” și „Modulele cookie”, mai buna înțelegere a preferințelor dvs. prin analiza comportamentului dvs. pe Site-ul nostru și oferirea de produse sau servicii mai bine adaptate intereselor dvs.
• Trimiterea de informații cu ofertele, noutățile și evenimentele noastre (buletine informative, invitații și alte publicații)
• Realizarea unor analize statistice
• Notificarea autorităților competente cu privire la orice problemă legată de utilizarea produselor noastre

Motivele pentru care trebuie să prelucrăm Datele cu caracter personal
• Respectarea intereselor legitime ale companiei GALENIC COSMETICS LABORATORY de a deservi clienții și potențialii clienți și necesitatea prelucrării în cadrul activității actuale a companiei
• Oferirea unor servicii mai bune clienților noștri / clienților potențiali în conformitate cu interesele legitime ale companiei GALENIC COSMETICS LABORATORY
• Satisfacerea mai eficientă a necesităților clienților noștri / clienților potențiali în conformitate cu interesele legitime ale companiei GALENIC COSMETICS LABORATORY
• Satisfacerea mai eficientă a necesităților clienților noștri / clienților potențiali în conformitate cu interesele legitime ale companie GALENIC COSMETICS LABORATORY
• Consimțământul dvs. explicit
• Respectarea intereselor legitime ale companiei GALENIC COSMETICS LABORATORY când prelucrarea este necesară pentru gestionarea activităților actuale ale companiei
• Respectarea obligațiilor Noastre legale

Datele cu caracter personal care sunt indispensabile pentru atingerea scopurilor susmenționate sunt marcate cu un asterisc pe paginile Site-ului pe care sunt colectate. Dacă decideți să nu completați câmpurile obligatorii, este posibil să nu putem procesa cererile dvs. și/sau furniza produsele și serviciile pe care ni le solicitați. Celelalte Date cu caracter personal sunt pur opționale și ne permit să vă cunoaștem mai bine și să îmbunătățim comunicarea și serviciile în funcție de acestea. Mai jos sunt prezentate informații suplimentare privind scopurile și baza juridică pentru diverse activități de prelucrare specifice.

Transmiterea și transferul Datelor cu caracter personal
Facem parte din grupul mondial GALENIC COSMETICS LABORATORY și, ocazional, este posibil să transmitem Datele dvs. cu caracter personal în cadrul GALENIC COSMETICS LABORATORY în scopurile menționate mai sus.

De asemenea, putem mandata furnizori de servicii terță parte (care vor acționa conform instrucțiunilor noastre) pentru a ne ajuta să vă oferim informații, produse sau servicii, să administrăm și să gestionăm activitățile noastre sau să administrăm și să optimizăm Site-ul nostru. În astfel de situații, aceste terțe părți pot avea nevoie de acces la Datele dvs. cu caracter personal.
Dacă Datele cu caracter personal sunt transferate în afara SEE (Spațiului Economic European) altor societăți ale GALENIC COSMETICS LABORATORY sau unor prestatori de servicii, vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că Datele cu caracter personal vor fi tratate la același nivel de protecție ca în cazul în care ar rămâne în cadrul SEE. Printre aceste măsuri se numără încheierea unor contracte privind transferul de date, pe baza unor clauze contractuale tip aprobate de Comisia Europeană, așa cum sunt acestea actualizate sau revizuite sau prin aplicarea unor programe de certificare, cum ar fi Privacy Shield UE pentru transferul datelor în SUA, sau a altor mecanisme de transfer, cum ar fi, după caz, deciziile de adecvare, regulile corporatiste obligatorii sau contractele aprobate de autoritățile europene pentru protecția datelor. [Pentru transferurile către alte entități ale GALENIC COSMETICS LABORATORY în afara SEE, am creat un Acord privind transferul intragrup al datelor pe baza clauzelor contractuale tip aprobate de Comisia Europeană, actualizate sau revizuite. Acest acord protejează Datele cu caracter personal transferate între entitățile GALENIC COSMETICS LABORATORY.]
Aveți dreptul să obțineți informațiile privind mecanismul de transfer prin care Datele cu caracter personal sunt transferate în afara SEE și țara în care se transferă acestea, prin trimiterea unui e-mail la dpo@galenic.com, care va răspunde în numele și pe seama noastră sau ne va transmite nouă solicitarea dumneavoastră.
De asemenea, putem transmite Datele cu caracter personal unor terțe părți în cadrul vânzării efective sau potențiale a companiei sau a oricăror active deținute de aceasta ori de societățile afiliate. În acest caz, Datele cu caracter personal pe care le deținem despre utilizatori vor putea fi considerate active cedate.
De asemenea, îndeplinim cererile de divulgare a informațiilor dacă legea ne obligă sau dacă o astfel de divulgare este necesară pentru a proteja drepturile Noastre și/sau a ne conforma unei proceduri judiciare, unei hotărâri judecătorești, unei cerințe din partea autorităților sau oricărei alte proceduri judiciare în care suntem implicați.

[Marketing pe cale electronică]
Când legea ne permite acest lucru și sub rezerva consimțământului dvs., dacă acesta este necesar, putem comunica cu dvs. pe cale electronică, pentru a vă prezenta produsele și serviciile noastre. Dacă doriți să vă dezabonați pentru a nu mai primi informații de la Noi, utilizați linkul „dezabonare” din e-mailurile noastre sau trimiteți cuvântul STOP prin SMS la numărul indicat sau puteți lua direct legătura cu noi utilizând adresa din secțiunea „Contactați-ne” și nu vă vom mai trimite mesaje.

Stocarea Datelor dvs. cu caracter personal
În general, stocăm Datele cu caracter personal numai pe durata necesară atingerii scopurilor pentru care acestea au fost colectate.
Stocăm Datele cu caracter personal numai pe durata strict necesară pentru gestionarea relației cu dvs. (de exemplu, în momentul creării unui cont, cumpărării unui produs pe Site etc.).

Cu toate acestea, stocăm Datele cu caracter personal în scopuri de marketing timp de trei ani de la data ultimei noastre interacțiuni dacă nu sunteți client și cât timp rămânem în contact cu dvs. prin intermediul activităților noastre promoționale dacă sunteți client, în cazul în care nu vă opuneți acestui lucru când primiți un mesaj de marketing din partea noastră.

Adresele IP colectate din motive de securitate nu vor fi stocate mai mult de 10 zile.
În final, dacă vă dați consimțământul în acest sens, jurnalele de conexiune colectate vor fi stocate cu ajutorul unor module cookie și al altor instrumente de urmărire utilizate pe Site-ul nostru, pe o durată care nu poate depăși (13) luni conform legilor și reglementărilor aplicabile. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Modulele cookie” de mai jos.

Este posibil să avem obligația să stocăm Datele cu caracter personal sub formă arhivată pe o perioadă mai lungă decât durata indicată mai sus, pentru a îndeplini obligațiile noastre legale sau dacă acest lucru este necesar având în vedere termenul de prescripție aplicabil, pentru a invoca drepturile noastre (de exemplu, toate informațiile privind tranzacțiile vor fi stocate pe durata contractului și timp de 5 ani după terminarea acestuia).

Odată ce Datele cu caracter personal devin inutile pentru scopurile indicate, iar arhivarea nu mai este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale sau pentru termenul de prescripție, ne vom asigura că acestea sunt complet distruse și anonimizate.

Linkurile externe
Site-ul poate conține linkuri externe către site-uri terțe. Deoarece GALENIC COSMETICS LABORATORY nu deține controlul asupra acestora, compania nu poate fi trasă la răspundere pentru practicile acestora în ceea ce privește protecția datelor. Prin urmare, vă recomandăm să verificați politicile acestor terțe site-uri privind protecția datelor. Această politică se aplică doar Datelor cu caracter personal colectate de Site-urile noastre sau în cadrul activităților noastre.

Drepturile dvs.
Conform legii aplicabile, în ceea ce privește Datele dvs. cu caracter personal aveți drepturile următoare:
• să obțineți o copie a Datelor dvs. cu caracter personal și informații despre modurile în care sunt prelucrate Datele cu caracter personal și despre baza juridică în acest caz;
• să corectați Datele cu caracter personal greșite (inclusiv dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete);
• să ștergeți Datele dvs. cu caracter personal (în anumite cazuri în care acestea nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate sau prelucrate);
• să restricționați prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal în cazurile în care:
• corectitudinea Datelor cu caracter personal este contestată;
• prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii Datelor dvs. cu caracter personal;
• nu mai avem nevoie de Datele dvs. cu caracter personal, dar acestea sunt în continuare necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție;
• să solicitați portabilitatea Datelor dvs. cu caracter personal într-un format lizibil electronic, pentru o terță parte (sau pentru dvs.) dacă prelucrarea se realizează pe baza consimțământului dvs. sau în scopul executării unui contract pe care l-am încheiat cu dvs.;
• să furnizați instrucțiuni generale sau specifice privind modurile de prelucrare și utilizare a Datelor dvs. cu caracter personal în cazul decesului dvs.;
• să vă opuneți în orice moment contactelor telefonice în scopuri de marketing, prin înregistrarea gratuită pe www.bloctel.gouv.fr;
• să vă retrageți consimțământului pentru prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal (dacă această prelucrare se realizează pe baza consimțământului dvs.), fără a aduce atingere legalității prelucrării pe bază de consimțământ efectuate înainte de retragerea acestuia;
• să vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing; și
• să obțineți sau să consultați o copie a măsurilor adecvate luate pentru transferarea Datelor dvs. cu caracter personal într-o țară terță sau unei organizații internaționale.

În afară de drepturile susmenționate, aveți și dreptul să vă opuneți oricărei prelucrări a Datelor dvs. cu caracter personal justificate prin interesul legitim al companiei GALENIC COSMETICS LABORATORY, inclusiv crearea unui profil (spre deosebire de justificarea prin consimțământul dvs. sau prin executarea unui contract cu dvs.). De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți oricărei prelucrări a Datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing, inclusiv crearea unui profil.

Aveți și dreptul să depuneți o plângere la autoritățile de supraveghere locale responsabile cu protecția datelor, cum ar fi la Comisia națională pentru tehnologia informației și libertăți civile: CNIL 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris, France (Franța).

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind datele din secțiunea „Contactați-ne” de mai jos. Rețineți că este posibil să vă solicităm o dovadă a identității și ne rezervăm dreptul de a vă taxa dacă legea ne permite acest lucru, de exemplu, în cazul în care cererea dvs. este în mod clar nefondată sau excesivă. Ne vom strădui să vă răspundem la cerere în limita termenelor aplicabile.

Modulele cookie
Un modul cookie este un fișier mic, care poate fi plasat hard disk-ul dispozitivului dvs. sau pe serverul unui site. Utilizăm module cookie pentru a obține anumite informații colectate automat, prezentate în continuare. Nu aveți obligația să acceptați un modul cookie și puteți alege ce fel de module cookie doriți să acceptați, modificând setările browserului astfel încât acesta să nu accepte modulele cookie.

Tipurile de module cookie pe care le utilizăm
Pe Site-ul nostru, utilizăm mai multe tipuri de module cookie cu diverse funcții. Aceste module cookie sunt: modulele cookie strict necesare, module cookie cu scopuri de marketing și modulele cookie funcționale. Anumite module cookie pot fi furnizate de o terță parte pentru a propune funcții suplimentare pe Site-ul nostru. Acestea sunt enumerate mai jos.

  • Modulele cookie strict necesare: acestea sunt modulele cookie esențiale pentru efectuarea unei acțiuni solicitate, cum ar fi conectarea la contul dvs. Dacă refuzați aceste module cookie prin modificarea setărilor browserului, nu vă putem garanta funcționarea corectă a Site-ului nostru în timpul navigării pe acesta.
    • Modulele cookie de performanță: folosim aceste cookies pentru a îmbunătăți performanța Site-ului nostru, spre exemplu, pentru analizarea datelor ce ne permit să aflăm cum este utilizat site-ul sau ce îmbunătățiri sunt necesare. Aceste cookies sunt utilizate pentru colectarea informațiilor referitoare la modalitatea în care vizitatorii utilizează site-ul nostru. Informațiile colectate sunt anonime și includ numărul vizitatorilor, sursa de proveniență și paginile vizualizate.
    • Modulele cookie funcționale: aceste module cookie îmbunătățesc performanța și funcționalitatea Site-ului nostru, adesea datorită unei anumite acțiuni a utilizatorului. De exemplu, putem personaliza conținutul recomandat pentru dvs. sau putem reține preferințele dvs.

Gestionarea și ștergerea modulelor cookie
Dacă respingeți modulele cookie, nu vom plasa alte module cookie pe dispozitivul dvs. în afara celor funcționale prezentate mai sus (incluzând, inevitabil, modulul cookie care permite reținerea faptului că nu doriți instalarea de module cookie când navigați pe Site).

Cu toate acestea, dacă alegeți să ștergeți anumite module cookie sau să le respingeți, acest lucru va afecta anumite funcții sau servicii oferite pe Site-ul nostru.

Actualizarea Politicii de confidențialitate
Putem modifica această Politică de confidențialitate în orice moment, pentru a ține cont de modificările aduse legilor și/sau practicilor noastre legate de protecția Datelor cu caracter personal.

Datele de contact
Dacă aveți întrebări privind Politica de confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile, contactați-ne la adresa următoare: dpo@galenic.com
Am desemnat un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat la adresa următoare dpo@galenic.com